Кампания за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията ще се проведе в Добрич

Кампания за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията ще се проведе в Добрич
Българският Червен кръст е официален партньор на Министерството на здравеопазването в реализацията на Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“ в периода от 5-ти ноември до 5-ти декември 2019 г.

Областният съвет на БЧК - Добрич и РЗИ - Добрич активно участват и партнират в тази изключително важна кампания. Осъществява се от служители и доброволци на Българския Червен кръст и Българския младежки Червен кръст чрез разпространяване на донорски карти.


Всяка карта е прикрепена към листовка, на която са описани законовата основа за трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и въпроси и отговори: Какво е донорството на органи? Какво е трансплантацията? На кого помагаме, дарявайки органи? Възможно ли е да бъде дарен орган приживе? Колко хора в България чакат за трансплантация? Каква е гаранцията, че тази карта няма да позволи взимането на органите ми преди настъпване на мозъчна смърт? Какво означава „мозъчна смърт“ и каква е разликата между „кома“ и „мозъчна смърт“?


В България няма законово установен механизъм за деклариране на категорично съгласие за донорство. Всеки пълнолетен гражданин може да заяви волята си като попълни „Донорска карта“. Тази карта обаче няма правна стойност. Тя по-скоро има тежест пред близките, чиято е последната дума в случай, че човек изпадне в състояние на мозъчна смърт. Ето защо е необходимо те да бъдат информирани за изразеното мнение приживе. Попълвайки „Донорска карта“, се изразява принципно съгласие за донорство и се уведомява семейството! Донорската карта остава в лицето! Няма възрастова граница за донорите. Достатъчно е органите, които са взети, да отговарят на медицинските изисквания.


Както по отношение на всяка друга област в човешкия живот, така и по отношение на донорството може да се променя мнението. Ако човек притежава „Донорска карта“, достатъчно е да я унищожи. След което, ако реши друго, може отново да се сдобиете с такава. По-важното е близките да знаят по темата.


Регистрираните в България вероизповедания възприемат донорството като проява на обич и съпричастие към ближния.


Допълнителна информация може да се намери на сайта на Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията: http://www.zajivot.bg или на сайта на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, трансплантации: https://iamn.bg


Мнения, предложения, въпроси относно Кампанията и за донорство и трансплантация могат да се отправят към Министерството на здравеопазването или Изпълнителна агенция „Медицински надзор” на посочените контакти в сайта: http://www.zajivot.bg.


До 5-ти декември т.г. всеки желаещ от област Добрич би могъл да получи „Донорска карта“ в сградата на БЧК в гр.Добрич на ул.“От. Паисий“ №19 от 9.00 до 17.30 ч., а в общинските центрове чрез Председателите на БЧК по места.


Доброволци на БЧК/БМЧК в Добрич ще разпространяват донорски карти на 8-ми ноември пред сградата на БЧК и на кръстовището на бул.“Добруджа“ и ул. „О.Паисий“ от 12 до 13 ч.; на 27.11. – пл.“Свобода“ 11.30. - 13.30 ч.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+