Днес е Европейският ден на радона

Днес е Европейският ден на радона
Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радона“. Днес е и рожденият ден на Мария Кюри.

Целта на Европейския ден на радона е да се повиши осведомеността на населението на всички европейски страни за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР. Популяризирането е с цел подкрепа на национални и регионални действия в отделните държави на Европейския съюз в решаването на проблема радон. Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“.


РЗИ-Добрич ежегодно работи в изпълнение на дейностите по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон (2018-2022 г.). Проведени са общо три проучвания с измерване на обемната активност на радон, като са обхванати 146 жилища в региона.


Снимка: otgovori.info


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+