Свободни работни места в Добрич на 11 ноември

Свободни работни места в Добрич на 11 ноември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати         5


Чистач/ Хигиенист         1


Дезинфектор, Образование - Висше / Естествени науки-комбинирани програми (Биология, Химия, Екология-ДДД),Средно (Дезинфекция, дезинсекция, дератизация)         1


Главен експерт, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика и Информационни технологии)         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")         6


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Водач на тежкотоварен автомобил),Средно / Транспортни  услуги (Водач на тежкотоварен автомобил)         2


Работник, консервна фабрика, Образование - Средно         6


Оператор, машина за обработка на фолио, Образование - Средно         1


Монтажник, електрооборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика         2


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Средно         4


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Оператор на металорежещи машини)         2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно         5


Кранист, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Курс за автокран до 16 тона и с неограничена товароподемност.),Средно ( правоспособност за кранист),Основно (правоспособност за кранист)         1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно         2


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (водопроводчик),Основно (водопроводчик)         1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Машинист еднокофов багер),Основно (Машинист еднокофов багер)         1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на товарен автомобил),Основно (Водач на товарен автомобил)         1


Консултант, продажби ИКТ, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно         1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         4


Картотекар, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности         1


Филиал Балчик


Гладач, преса (ръчно), Образование - Средно         4


Контрольор, качество, Образование - Средно         1


Шивач, Образование - Средно         5


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )         1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)         1


Изпълнител, Образование - Средно,Основно         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+