Държавният бюджет за 2020 година предвижда над 12 млн. лв. за дентална помощ за пенсионери над 65 години

Държавният бюджет за 2020 година предвижда над 12 млн. лв. за дентална помощ за пенсионери над 65 години
Това заяви днес пред журналисти народният представител Йордан Апостолов.

Той започна с кратко изложение какво представлява държавния бюджет за 2020 година. „Това е балансиран бюджет, който се предвижда да не за върши с нито с излишък, нито с недостиг, т.е. той е 100 % балансиран”, заяви Апостолов. 


По неговите думи в бюджетната рамка за следващата година се предвижда ръст в брутният вътрешен продукт с 3,3% като се очаква той да бъде в размер на 126 милиарда лева.  „До преди 10 години този  брутен вътрешен продукт беше около 50 милиарда лева на година, което означава, че страната се движи с устойчиви темпове напред и все пак има кой да работи”, заяви Йордан Апостолов. 


Той сподели, че през следващата година ще се запази съотношението за внасяне на здравноосигурителни вноски 60 към 40 между работодател и работник и осигурителната вноска също ще се запази на 8%. „Новото, което касае и област Добрич е, че доходът на осигуряване  на регистрираните земеделски производители се предвижда да бъде 610 лева, което е едно значително покачване, защото през изминалата година този доход беше в размер на 400 лева”, посочи Апостолов. Той заяви, че води много интензивни преговори и се е възпротивил на това рязко вдигане, но според него на утрешното заседание на комисията ще бъде постигнат консенсус с управляващата партия този праг да бъде свален на 450 лв. „Мисля, че тази борба ще има успешен край и ще завършим с гласуван бюджет и 450 лв. за тях”, каза народният представител. 


Бюджетът предвижда още вдигане на заплатите с 10%, а за педагогическият състав - до 20%. 


„Това, което успяхме да издействаме с доста голяма борба е, че с 12 800 000 лв. се увеличава бюджета във връзка с денталната помощ за пенсионери над 65 години за безплатно протезиране. Това е един значително голям ръст в дела на средствата, които са заделени за дентална помощ”, посочи Йордан Апостолов.


По неговите думи от  1 януари 2020 година таксите за депониране на отпадъци  към Регионалните инспекции по околната среда и водите стават в размер на 97 лева на тон, при досегашни 55 лева, в същото време концесионните договори за сметоизвозване и почистване са дългогодишни и на фиксирани суми. Според Апостолов това ще постави в незъвможност общините да плащат на концесионерите по тези договори. „Много кметове се ангажираха предизборно, че ще намалят такси, сега да видим как  ще изпълняват своите предизборни обещания, защото лишавайки се от тези над 40 лв. на тон, те трябва да извършват същите видове дейности със същите средства. Аз не виждам как самите общини ще се справят и именно поради тази причина  финансовия министър подсеща кметовете да не си правят илюзии, защото ще останат в невъзможност да изпълняват собствените си дейности”, заяви той. 


„По рамката на Бюджет 2020 мога да кажа, че разходите са увеличени спрямо миналата година с 2,4 милиарда лева общо за страната”, каза в заключение народният представител Йордан Апостолов. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+