Свободни работни места в Добрич на 12 ноември

Свободни работни места в Добрич на 12 ноември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати  5


Чистач/ Хигиенист  1


Дезинфектор, Образование - Висше / Естествени науки-комбинирани програми (Биология, Химия, Екология-ДДД),Средно (Дезинфекция, дезинсекция, дератизация)1


Главен експерт, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика и Информационни технологии), Език - Английски  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и физика)1


Оператор, машина за обработка на фолио, Образование - Средно  1


Работник, консервна фабрика, Образование - Средно, Език - Руски6


Монтажник, електрооборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  2


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Средно  4


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)2


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Оператор на металорежещи машини)  2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  5


Кранист, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Курс за автокран до 16 тона и с неограничена товароподемност.),Средно ( правоспособност за кранист),Основно (правоспособност за кранист)  1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2


Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно  2


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (водопроводчик),Основно (водопроводчик)  1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Машинист еднокофов багер),Основно (Машинист еднокофов багер)  1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на товарен автомобил),Основно (Водач на товарен автомобил)  1


Консултант, продажби ИКТ, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно 1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  4


Картотекар, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности1


Филиал Балчик


Гладач, преса (ръчно), Образование - Средно  4


Шивач, Образование - Средно  5


Крояч, платна, Образование - Средно  5


Контрольор, качество, Образование - Средно  1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)1


Изпълнител, Образование - Средно,Основно  1


Филиал Крушари


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Ресурсен учител)  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+