До 31 януари става ясно каква е средната рента за всяко землище

До 31 януари става ясно каква е средната рента за всяко землище
До 31 януари всяка година директорът на областната дирекция „Земеделие“ трябва да издава заповед, в която се посочва какво е средното годишно рентно плащане по землища.

Това предвижда Законът за земята, чието обществено обсъждане продължава до 5 декември. Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове на декар, според начина на трайно ползване на имотите, от комисия за областта, назначена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“. В комисията се включват началниците на общинските служби по земеделие и длъжностни лица от областната дирекция „Земеделие“. За решенията си комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция „Земеделие“.


Средното годишно рентно плащане се определя въз основа на данни, предоставени от общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните суми, дължими за ползването на земеделските земи според начина им на трайно ползване, се посочва в проектът на Закон за земята.


Изчислението на средната база се прави въз основа на всички договори за съответното землище, регистрирани за периода от 20 януари на предходната година до 20 януари на текущата година.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+