Масово нападение на житна муха в пшеничните посеви в Добруджа

Масово нападение на житна муха в пшеничните посеви в Добруджа
В Добруджа се наблюдават масови поражения върху пшеничните посеви от житна муха и кафява ръжда.


Проблемът се задълбочава в последните няколко години, като причините са комплексни, твърдят специалисти и земеделски производители. Основната обаче е в задължителната мярка 5 на сто от обработваемите площи да не се сеят или третират, което с промените в климата ги превръща в развъдници на болести.


 


"Проблемът идва от една страна, че беше много топло времето и летежът беше много продължителен. За съжаление обаче тази година развитието е каламитетно, т.е. епидемиологично по отношение на мухите", заяви проф. Иван Киряков от Добруджанския земеделски институт. Според него земеделските производители в момента не могат да направят нищо във връзка с този проблем. "Много от тях ми се обаждат да питат дали да пръскат, но и да пръскат и да не пръскат полза няма", сподели той. Според земеделския производител Петър Петров основната причина за увеличаване плътността на житната муха е Общата селскостопанска политика. "За да могат да усвоят земеделските производители този дял от зелените плащания е задължително да остават 5% от обработваемите площи като екологично насочени. В случая, тъй като е забранено да се пръска - те се превръщат в развъдници", каза той. 


И според проф. Киряков този начин за обвързване със затревяване на площите, за да могат да бъдат разорани създава проблеми в Добруджа. "Трябва по някакъв начин да спрем това масово оставане на стърнищата продължително време - до декември. Те са резервоар за болести, за неприятели и от там идват и основните проблеми", каза в заключение той.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+