Област Добрич е на 15-о място в страната по средна работа заплата

Област Добрич е на 15-о място в страната по средна работа заплата
През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 974 лв. при 1 249 лв. за страната, съобщават от Отдел "Статистически изследвания" - Добрич.

Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2019 г. е 966 лв., за август - 949 лв. и за септамври - 1 011 лева. През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 974 лева. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 089лв., а в частния - 938 лева. През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 16.5% в сравнение със същия период на 2018 година. 


Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите: 


- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 832 лв.;


- „Селско, горско и рибно стопанство” - 1 363 лв.;


- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 344 лв.;


- „Държавно управление” - 1 196 лв.;


- „Образование” - 1 167 лева.


Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 


- „Операции с недвижими имоти ” - 714 лв.;


- „Административни и спомагателни дейности” - 731 лв.;


- „Строителство” - 745 лв.;


- „Други дейности” - 788 лв.;


- „Финансови и застрахователни дейности” - 807 лева. 


В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Добрич е на 15-о място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 704 лв., Стара Загора - 1 165 лв., Варна - 1 162 лв., и София - 1 160 лева.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+