Определиха постоянните комисии на Общинския съвет в Община Добричка

Определиха постоянните комисии на Общинския съвет в Община Добричка
Седем са постоянните комисии на Добричкия общински съвет.

Общинските съветници на Община Добричка избраха и утвърдиха броя, направленията на работа, състава и ръководството на постоянните комисии на провело се днес извънредно заседание на ОбС. 


Председател на ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество е Донко Марев, негов заместник е Гинка Атанасова, а секретар  на комисията е Георги Драгнев. Членове са Теодора Василева, д-р Ердинч Хаджиев, Асибе Зия и Денис Фаик. 


В постоянната комисия по образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности съветниците определиха за председател Веселина Василева, а в състава й влязоха Димитър Димитров – зам.-председател, д-р Даниела Йорданова – секретар, Георги Драгнев, Илдъз Юнус, Сибел Осман и Джевджет Мехмед. 


Гинка Христова оглави комисията по култура, младежки дейности, вероизповедания, спорт и туризъм, която е в състав: зам.-председател д-р Даниела Йорданова, секретар Йордан Йорданов, Димитър Чернев, Теодора Иванова, Илдъз Юнус и Асибе Зия. 


Комисията по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност, в която ще работят Йордан Йорданов – зам.-председател, Теодора Иванова – секретар, инж. Пламен Станчев, Икбал Мариянов, Джевджет Мехмед и Веселина Василева, оглави Димитър Чернев.


Петко Игнатов беше избран за председател на комисията по общинска собственост, устройство на територията и строителство, негов заместник е инж. Пламен Станчев, а секретар на комисията е Георги Драгнев. Членове са Теодора Василева, Димитър Чернев, Пламен Петров и д-р Ердинч Хаджиев. 


За членове на постоянната комисия по земеделие, екология, услуги и транспорт бяха избрани Гинка Христова, Пламен Петров, Икбал Мариянов и Денис Фаик. Председателското място заема Йордан Йорданов, негов заместник е Димитър Димитров, а секретар на комисията е Донко Марев.


В ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съветниците определиха за председател Теодора Василева,  за зам.-председател – инж. Пламен Станчев, секретар ще бъде Петко Игнатов и членове – Сибел Осман и Пламен Петров. 


Съставът е определен въз основа на предварителни консултации и уточнения с отговорниците на групите в Общинския съвет и лични разговори с общинските съветници. Той е съобразен с тяхната професионална подготовка и възможност за активно участие в работата на отделните постоянни комисии.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+