40% от възнаграждението на председателя на местния парламент в Добрич ще получават общинските съветници

40% от възнаграждението на председателя на местния парламент в Добрич ще получават общинските съветници
Общинските съветници на Добрич ще получават възнаграждение в размер 40 на сто от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за изпълнение на своите задължения.

Това става ясно от обявено обществено обсъждане от община Добрич на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Общинският съвет ще определи възнаграждението на председателя в зависимост от продължителността на работното му време. То не може да да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на община Добрич Йордан Йорданов. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от Общинския съвет. 


Съветниците в местния парламент на Добрич ще получават 40% от заплатата на председателя на Общинския съвет. Възнаграждението им ще бъде 50% за участието  в заседанията на ОбС и 50% за участието в комисиите. 


Съветниците няма да получават заплащане при отсъствие от заседание или постоянна комисия, освен ако това не е по здравословни причини.


Повече информация за обявеното обществено обсъждане на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация може да бъде намерена в официалния сайт на община Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+