Започва европейска подписка за щадящо пчелите селско стопанство

Започва европейска подписка за щадящо пчелите селско стопанство
От днес започва кампанията за събиране на подписи за щадящо пчелите селско стопанство и здравословна околна среда.

Началото на Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и земеделците“ дава начало и на подписката. За България партньор на инициативата е Фондацията за околна среда и земеделие.


Проблемите с отравянето на пчелите през последните години успяха да се превърнат в ключова тема както за пчеларите в България, така и за тези от цяла Европа.


Гражданската инициатива за съхраняването на пчелите настоява да бъдат предложени законодателни промени от ЕК, с които изрично да се забрани и премахне използването на синтетични пестициди.


Идеята е това да се случи поетапно, като до 2030 г. се ограничи ползването на най-опасните пестициди, а до 2035 г. се стигне до пълна забрана за употребата на такива.


За да бъде успешна кампанията, организаторите на гражданската инициатива трябва да съберат минимум 1 000 000 подписа в период на една година и с участието на поне 7 държави-членки.


Ако успеят да изпълнят целта си, ЕК ще бъде длъжна да разгледа възможностите за законодателни промени, да предложи нови такива или да ги отхвърли с мотивирана обосновка.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+