Велчо Велчев е новият зам.-кмет на Община Тервел

Велчо Велчев е новият зам.-кмет на Община Тервел
Велчо Велчев е новият заместник кмет на Община Тервел. Той поема ресора „Регионално развитие и хуманитарни дейности“

Той е роден на 18 март 1993 година. Живее в гр.Тервел. Завършил е Стопанската академия „Димитър А.Ценов“ в гр.Свищов и е бакалавър по „Стопански и финансов контрол“. Средното си образование завършва в ПГТО „Дочо Михайлов“ в гр.Тервел с придобита квалификация „Техник по автоматизация – III –та степен“. Занимавал се е със собствен бизнес в продължение на седем години. 


Велчо Велчев поема ресор „Регионално развитие и хуманитарни дейности“.Младият зам.-кмет ще се занимава с дейностите, свързани с деца и млади хора - образование, спорт,извънкласни форми за работа с деца, а така също и със социалните услуги в общината. В този ресор работата е организирана в две дирекции и звена към тях. Дирекциите са „Образование, култура, младежки дейности и ритуали“ и „Човешки ресурси, социални услуги и екология“.


Поста си на Зам.-кмет запазва Дияна Илиева. Тя поема ресор „Финанси и благоустройство“. В този ресор са включени три дирекции :“Финанси и местни приходи“, „Общинска собственост, териториално и селищно устройство“ и „Административно,правно,информационно обслужване и обществени поръчки“. Дияна Илиева ще продължи и работата си по проекти с външно финансиране.


Юристът Георги Русенов поема овакантения в края на миналата година пост на Директор на Дирекция „Общинска собственост, териториално и селищно устройство“. Всички останали Директори на Дирекции в общината продължават своята работа, изпълнявайки досегашните си задължения. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+