Свободни работни места в Добрич на 3 декември

Свободни работни места в Добрич на 3 декември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати        5


Работник, животновъд, Без образование        2


Технически сътрудник, Образование - Висше / Икономически науки (Технически науки, Администрация и управление),Средно        1


Инструктор, диетично хранене, Образование - Висше / Хранителни технологии (Бакалавър)        1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        2


Общ работник, Образование - Начално,Средно / Други неопределени специалности (Технически специалности),Основно        1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (категория С, Е),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (категория С, Е)        1


Шофьор, автобус, Образование - Основно (шофьор  D),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор  D)        1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно        1


Технически сътрудник, Образование - Професионален колеж / Администрация и управление,Средно        1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации, Образование - Средно (Ремонт на стационарно хладилно и климатично оборудване.),Средно / Електротехника и енергетика (Ремонт на стационарно хладилно и климатично оборудване.)        1


Санитар, Образование - Средно / Здравни грижи        1


Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Икономически науки        1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)        2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно        1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (правоспособност за пътно-строителни машини ),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (правоспособност за пътно-строителни машини )        1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)        2


Детегледачка, Образование - Средно / Социална работа с деца и младежи,Средно        2


Счетоводител, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Счетоводство и данъчно облагане        1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        3


Гладач, ютия, Образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1


Техник, механик, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Машинен техник ССМ),Основно        1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        2


Филиал Балчик


Социален работник, Образование - Висше        1


Гладач, преса (ръчно), Образование - Средно        1


Крояч, платна, Образование - Средно        2


Шивач, Образование - Средно        1


Филиал Добричка


Работник, животновъд        1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+