Свободни работни места в Добрич на 4 декември

Свободни работни места в Добрич на 4 декември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати 5


Работник, животновъд, Без образование  2


Технически сътрудник, Образование - Висше / Икономически науки (Технически науки, Администрация и управление),Средно, Език - Турски, Английски1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше / Инженерство-комбинирани програми (Машинен инженер),Средно,Средно (Механика)  5


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Магистър/бакалавър  -Информационни технологии/икономически специалности)  1


Главен експерт, Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Магистър по "Социални, стопански, правни или технически науки"), Език- Английски  1


Инструктор, диетично хранене, Образование - Висше / Хранителни технологии (Бакалавър)1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2


Общ работник, Образование - Начално,Средно / Други неопределени специалности (Технически специалности),Основно1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (категория С, Е),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (категория С, Е)1


Шофьор, автобус, Образование - Основно (шофьор  D),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор  D)1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно1


Технически сътрудник, Образование - Професионален колеж / Администрация и управление,Средно, Език - Английски1


Монтажник, хладилни и климатични инсталации,Образование - Средно (Ремонт на стационарно хладилно и климатично оборудване.),Средно / Електротехника и енергетика (Ремонт на стационарно хладилно и климатично оборудване.)1


Санитар, Образование - Средно / Здравни грижи1


Завеждащ, административна служба, Образование - Средно / Икономически науки  1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  15


ЛеярСредно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно2


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (правоспособност за пътно-строителни машини ),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (правоспособност за пътно-строителни машини )  1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Птицевъд,Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4


Детегледачка, Образование - Средно / Социална работа с деца и младежи,Средно  2


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3


Гладач, ютия, Образование - Средно,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности  12


Техник, механик, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Машинен техник ССМ),Основно  1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2


Филиал Балчик


Социален работник, Образование - Висше1


Гладач, преса (ръчно), Образование - Средно  1


Шивач, Образование - Средно  1


Крояч, платна, Образование - Средно  2


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Помощник готвач)1


Филиал Добричка


Работник, животновъд  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+