Приключи ремонтът на пътя за Тузлата край Балчик

Приключи ремонтът на пътя за Тузлата край Балчик
Приключил е ремонтът на пътя за Специализираната болница за рехабилитация "Тузлата" край Балчик.

Положен е асфалт, изградени са канавки и маркировка на двукилометровото отклонение на главния път за Каварна до Рехабилитационната болница в Белия град. Ремонтните дейности са извършени по проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България.


Около 5 км от трасето на границата с община Каварна до Балчик ще бъде изцяло асфалтирано по същия проект. Очаква се дейностите там да започнат през следващата година. 


В програмата е заложена и рехабилитация на част от уличната мрежа в Балчик. Ремонтни дейности извършват на главната улица “Черно море”, които се очаква скоро да приключат, по ул. „Приморска“ и площад „Рибарски“.


В проекта е заложена направата на пътеводител за трансграничен маршрут Балчик - Мнгалия, който ще включва интересни и значими обекти, провеждане на информационни кампании за пътна безопасност и закупуване на специализирано високопроходимо товарно превозно средство за зимно поддържане. 


Община Балчик ще се сдобие с високопроходимо превозно средство за зимно поддържане по проект


Общата стойност на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България е 6 908 043, 63 евро, от които 3 564 496, 26 за изпълнение на дейностите в община Балчик. За община Мангалия проектът предвижда рехабилитация и модернизация на 17 улици от градската мрежа с дължина 7,83 км. Предвидените финансови средства са 2 746 119,07.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+