Родословни дръвчета на професиите сътвориха четвъртокласниците от СУ „Димитър Талев“

Родословни дръвчета на професиите сътвориха четвъртокласниците от СУ „Димитър Талев“
Поредица от тренинги на тема „Моето семейно дърво на професиите“ организира Център за личностно развитие, функциониращ в Иновативно училище „Димитър Талев“ в Добрич.


Седмица преди провеждане на тренингите четвъртокласниците получиха задание - да подготвят с подкрепата на своите родители, баби и дядовци семейно дърво на професиите, което да представят пред своите съученици в определения за това ден.Малчуганите бяха изпълнили задачата отлично – проучили и описали подробно, кои са професиите, упражнявани в техния род, какво знаят за тях, какви личностни качества и умения се изискват, за да се упражняват, кои са най - предпочитаните професии в техния род при жените и съответно при мъжете – строители, продавачи, счетоводители, фермери, хлебари, учители, лекари, компютърни специалисти, готвачи, шивачи, фризьори, монтьори.Част от децата споделяха и за вече позабравени, по-рядко срещани професии, упражнявани в рода им, например - пастир, златар, кожухар, като разказваха, какво знаят за тях. Всяко дете сподели, коя е професията, за която мечтае и защо точно тази професия му е най – любима. Част от тях споделиха, че биха наследили семейния бизнес на своите родители - земеделски производители и ресторантьори.Съвместно с класните ръководители и педагогическия съветник децата оформиха красиви книжки „Семейните дръвчета на четвърти клас“.В края на дейностите четвъртокласниците се обединиха около идеята, че ако човек харесва това, което прави, ще се чувства истински щастлив.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+