ОИЦ – Добрич представя електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020 в Балчик

ОИЦ – Добрич представя електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020 в Балчик
Екипът на Областния информационен център в Добрич ще проведе информационна среща съвместно с МИГ „Балчик – Генерал Тошево".

Срещата ще се състои на 11 декември от 10.30 часа в заседателна зала на община Балчик.


По време на събитието ще бъдат разяснени и демонстрирани стъпките по подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).


Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ ще представи мерките 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+