Ученици от Добрич научиха за съдебната власт на урок в Окръжния съд

Ученици от Добрич научиха за съдебната власт на урок в Окръжния съд
Окръжният съд в Добрич днес е посрещнал ученици от Добрич за първите им уроци по Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

На посещение в съдебната палата са били десетокласници от Професионалната гимназия по аграрно стопанство и Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост. Двете училища са партньори на съда в образователната кампания през тази учебна година. Обучението на младежите е започнало с темата за съдебната власт, представена от съдия Адриана Панайотова - заместник-председател на съда и ръководител на Търговското отделение. В разговор с учениците тя е разяснила каква е структурата на правораздавателната система у нас, какви видове дела се разглеждат в съдилищата, какви са функциите на следователя, прокурора и съдията. Коментирали са и правилата, които трябва да се спазват в съда и по време на съдебно заседание.


Младежите са разиграли импровизирани съдебни процеси в ролите на прокурори, съдии, адвокати, свидетели, ищци и ответници.


Окръжният съд в Добрич ще продължи работата с десетокласниците от двете училища. В курса на обучение са предвидени поредица от лекции, дискусии по актуални теми и подготовка на симулирани съдебни процеси.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+