ОИЦ - Добрич запозна близо 20 читалищни дейци и общински служители от община Крушари с възможности за финансиране

ОИЦ - Добрич запозна близо 20 читалищни дейци и общински служители от община Крушари с възможности за финансиране
Близо 20 читалищни дейци и общински служители от община Крушари са присъствали на информационна среща, организирана от ОИЦ-Добрич.

Експертите са запознали присъстващите с възможностите за финансиране на проекти със средства от еврофондовете, съобщават от Областния информационен център. 


Представена е била предстоящата процедура „Транснационални партньорства“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чиято цел е насърчаване на транснационалното сътрудничество за трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство. 


Читалищата са допустими кандидати и партньори по инвестиционен приоритет „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”. От 50 000 лв. до 200 000 лв. е размера на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект.


Присъстващите са проявили интерес към  програма „Творческа Европа“, която подкрепя творци и организации, работещи в областта на културните и творчески индустрии. С бюджет от 1,46 млрд. евро тя подкрепя проекти по четири направления -  проекти за сътрудничество, превод на литературни произведения, европейски мрежи и европейски платформи. Читалищата могат да кандидатстват и по Програмата „Европа за гражданите“ по две направления: „Европейска памет за миналото“ и „Демократична ангажираност и гражданско участие“.


Представени са били и възможностите за финансиране на читалищни дейности по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя подкрепя проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства и групи. Средствата в размер на 10 млн. евро по Програмата ще са организирани в три резултата приоритети, в рамките на които ще бъдат обявявани по две покани за подаване на проектни предложения. На 10 януари 2020 г. изтича крайният срок за кандидатстване по първата обявена покана на резултат „Подобрен достъп до изкуства и култура“, която ще финансира проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби и културни маршрути, които целят привличането и развитието на нови публики и разширяват обхвата на културната дейност както на местно, така и на регионално ниво.


Презентиран е бил и Фонд „Активни граждани“, предоставящ подкрепа за укрепване на гражданското общество, активирана на гражданите и овластяване на уязвимите групи. Гражданските и неправителствени  организации, в качеството си на допустими кандидати, могат да получат финансиране за провеждане на застъпнически кампании, разработване на обучителни материали, дейности по наблюдение, разработване на анализи, доклади изследвания и други.


В края на информационната среща са обсъдили различните възможностите за привличане на средства по представените програми, начините за кандидатстване, стъпките за намиране на подходящи партньори, етапите на подготовка и трудности при изготвяне на проектно предложение.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+