Ясни са представителите на община Добрич в търговските дружества

Ясни са представителите на община Добрич в търговските дружества
Общинските съветници на редовно заседание днес определиха представителите на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие.

Представител на Общото събрание в "Център за бизнес и култура" АД е кметът Йордан Йорданов, а в случай на служебна заетост зам.- кметът Росица Йорданова. В съвета на директорите общината ще се представлява от Камен Киров и Светлозар Стоянов. В "Добрички панаир" АД в общото събрание е кметът Йордан Йорданов. В съвета на директорите бяха избрани Гергана Василева и Звезделина Иванова. В МБАЛ – Добрич, "Жакарад" АД и "Добруджански хляб„ АД, общината ще бъде представена от кмета на Добрич Йордан Йорданов, а при служебни ангажименти от зам. – кметът Росица Йорданова.  


На основание чл. 27  от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите  и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, представителите в управителни органи са длъжни да защитават интересите на общината и да отчитат писмено дейността си пред Общинския съвет, както и да информират в тридневен срок председателя на Общинския съвет Мая Димитрова и кмета Йордан Йорданов за предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от протоколите на заседанията.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+