Предвиждат промени в таксите на детските градини и ясли в Добрич

Предвиждат промени в таксите на детските градини и ясли в Добрич
От община Добрич са обявили обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

В нея са предвидени промени в таксите на детските градини и ясли. 


Предложението е за детските ясли месечната такса да бъде в размер на 57.28 лева. 


Таксата за ползване на детски градини при целодневна организация на работа за деца от първа и втора възрастова група да бъде увеличена на 57.28 лева. За деца от трета подготвителна възрастова група да се заплаща по 1,58 лева на ден за храна. За деца от четвърта подготвителна възрастова група храната в учебно време, от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, също да струва по 1,58 лева на ден.


Таксата за ползване на детски градини при полудневна организация на работа в рамките на шест астрономически часа на ден в учебно време, от 15 септември до 31 май на следващата година, да бъде 42.97 лева за деца от първа и втора възрастова група. По 1,19 лева да се заплаща на ден за храна за деца от трета и четвърта подготвителна група.


57.28 лева се предвижда да бъде таксата за деца, които са завършили подготвителна група и ще постъпят в началото на учебната година в първи клас, но през летните месеци ще посещават сборна група в детска градина.


127.47 лева да се заплаща за ползване на детски градини от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или, които са с адресна регистрация, различна от град Добрич в периода от 1 юни до 15 септември.


За ползване на храна за едно дете от Детската млечна кухня да се заплащат 2.00 лева на ден за тристепенно меню.


Мотивът за промяна на местни такси и цени на услуги е нарастналият темп на годишна инфлация и размерът на минималната работна заплата за страната. Цените на таксите и услугите, определени с наредбата, са били съобразени с размера на минималната работна заплата, размера на брутната заплата на служителите, които са ангажирани в процеса по предоставяне на услугите, цените на материалите и консумативите към 2012 година, когато е била приета наредбата. 


До 27 януари гражданите могат да подават предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg. С цялото съдържание на публикуваното обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги може да се запознаете (ТУК).


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+