Изграждат нови гаражни клетки за пожарни автомобили в Генерал Тошево

Изграждат нови гаражни клетки за пожарни автомобили в Генерал Тошево
Започна работата по изграждането на нови гаражни клетки за пожарни автомобили в двора на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в град Генерал Тошево, съобщават от местната администрация.

След като е била проведена процедура по Закона за обществените поръчки от страна на Министерството на вътрешните работи, е бил сключен и договор за изпълнение на строителните дейности. Паралелно с това между Вътрешното министерство и Община Генерал Тошево е разписан договор за финансиране чрез дарение на заложените по проект строително-монтажни дейности. Средствата са в размер на 100 000 лв. и са осигурени от общинския бюджет. Срокът за изпълнение на същинската строителна дейност по гаражните клетки е 90 дни и влиза в сила от датата на откриване на строителната площадка.


Целта на предприетата от Община Генерал Тошево инициатива е както оптимизиране средата за нови пожарни автомобили, така и подобряване условията на работа на огнеборците. Точно в тази връзка и с пълно мнозинство е било взетото Решение №2-13 от 9 март 2017 година, с което Общинският съвет в Генерал Тошево е дал съгласие да отпусне целево 100 000 лв. на Вътрешното ведомство.


Паралелно с изграждането на новите гаражни клетки се извършват и дейности по енергийното обновяване на съществуващата сграда на Пожарната служба. То се реализира по спечелен от Общинската администрация проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 5 жилищни и 4 административни сгради. Целта е по-ниско енергопотребление. Това ще стане благодарение на изпълнението на топло и хидроизолационни мерки, които ще удължат живота на сградите като конструкции и ще подобрят качеството на жизнена и работна среда.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+