Свободни работни места в Добрич на 13 януари

Свободни работни места в Добрич на 13 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (бакалавър - медицинска сестра)            1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика - Квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика),Висше / Математика (Учител по математика)           1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")           6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по музика)           1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП)           1


Психолог, Образование - Висше / Психология           1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Счетоводство и данъчно облагане           1


Рехабилитатор, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация           1


Кинезитерапевт, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация (КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР)           1


Обслужващ, магазин, Образование - Основно           3


Крояч, обувни изделия, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Крояч)           1


Охранител, Образование - Основно,Средно / Сигурност,Средно           10


Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина, Образование - Средно           1


Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно (Готвач)           10


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           12


Леяр, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           15


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1


Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности           1


Пласьор, стоки, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги           1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно           10


Филиал Балчик


Майстор, производство на хлебни изделия, Образование - Средно           2


Сервитьор, Образование - Средно           4


Готвач, Образование - Средно           3


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+