Проектът за бюджет за 2020 г. на община Добричка е 23 240 000 лева

Проектът за бюджет за 2020 г. на община Добричка е 23 240 000 лева
Публично обсъждане на проекта за бюджета на община Добричка за настоящата година ще се състои на 20-ти януари. Той е в размер на 23 240 000 лева, като над 3 400 000 лв. са преходен остатък за местни и държавни дейности.

Прогнозата за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 360 000 лв. Все по-изчерпани стават възможностите за развитие на сега съществуващата система от местни данъци и такси, които допълнително се ограничават от действащите данъчни облекчения, отбелязват от местната администрация. Приходите от местни дейности се предвижда да надхвърлят 9,1 млн. лв. Държавната субсидия с остатъка от 2019 г. е над 12 млн. лв. За капиталови разходи се предвижда да бъдат заделени 2 014 000 лв., а за зимно поддържане и снегопочистване – 454 100 лв.


През 2020 г. Община Добричка ще реализира 7 проекта на стойност около 5,5 млн. лв., финансирани със средства от Европейския съюз. Общественото обсъждане на финансовата рамка в понеделник започва от 10 часа с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от администрацията; от 13 часа – с граждани, НПО, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината и с директори на училища, детски градини и читалищни секретари от 14.30 часа.


Източник: ТВ Добрич
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+