В община Генерал Тошево ще обучат и наемат на работа безработни по проект

В община Генерал Тошево ще обучат и наемат на работа безработни по проект
30 безработни от 30 до 54-годишна възраст ще бъдат обучени за придобиване на професионална квалификация по проект на община Генерал Тошево.

20 от тях ще бъдат обучени за работници в озеленяването, а останалите 10 в сферата на строителство. Дейностите ще продължат 12 месеца. След обучението на работа ще бъдат наети 20 лица.


Дейностите на община Генерал Тошево са по проект  за безвъзмездна финансова помощ „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Водеща организация е Министерството на труда и социалната политика, а партньори са община Генерал Тошево и МИГ Балчик – Генерал Тошево. Проектът е на стойност 148 306,40 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+