Свободни работни места в Добрич на 17 януари

Свободни работни места в Добрич на 17 януари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (бакалавър - медицинска сестра)  1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Информатика - Квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика),Висше / Математика (Учител по математика), Език - Английски  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Музикални и сценични изкуства (Учител по музика)  1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (УЧИТЕЛ НЕ, ИТ, КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ)  1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане,Средно / Счетоводство и данъчно облагане  1


Кинезитерапевт, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация (КИНЕЗИТЕРАПЕВТ/РЕХАБИЛИТАТОР), Език-Немски  1


Обслужващ, магазин, Образование - Основно  3


Работник, пастировка, Образование - Средно  7


Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина,Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно (Готвач),/ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно (Готвач)  10


Водач, електрокар, Образование - Средно (Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар)  2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно  15


Охранител, Образование - Средно / Сигурност,Средно  10


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (С допълнителна квалификация за готвач)  1


Образователен медиатор, Образование - Средно,Основно  1


Леяр, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  2


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  12


Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности  1


Пласьор, стоки, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги  1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  10


Филиал Балчик


Майстор, производство на хлебни изделия, Образование - Средно  2


Сервитьор, Образование - Средно  4


Готвач, Образование - Средно  3


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+