Ново фитосанитарно законодателство слага под закрила пчелите

Ново фитосанитарно законодателство слага под закрила пчелите

„Предстои през 2020 г. да влезе в сила ново фитосанитарно законодателство, като специално внимание в Годината на растителното здраве ще обърнем и на пчелите“, съобщи заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) инж. Николай Роснев по време на Националната конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“ в Пловдив.


„Повишаване на осведомеността сред населението за значението на растенията и тяхното здраве, с цел опазване на околната среда, е основната ни задача в Годината на растителното здраве 2020“, допълни той. С конференцията в Пловдив се поставя началото на Международната година на растителното здраве 2020 под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите. По думите на инж. Николай Роснев здравето на растенията е ключов фактор за здрави гори, устойчиво селско стопанство и запазване на биологично разнообразие в световен мащаб. Опасността от въвеждане в Европа и в часност на територията на Република България, на вредители и болести по растенията, е потенциална заплаха за сериозни икономически щети. Това ще доведе и до ограничение развитието на селското стопанство“, каза инж. Роснев.


„Растителната защита в България е с много стари традиции и е един от най-важните и отговорни сектори в земеделието“, заяви зам.-директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) д-р Илиян Костов. „Предотвратяването на разпространението на вредители и болести по растенията е от огромно значение за намаляването на икономическите загуби и повишаването на добивите“, коментира той.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+