Днес обсъждат проекта за бюджет за 2020 година на община Добричка

Днес обсъждат проекта за бюджет за 2020 година на община Добричка
Публично обсъждане на проекта за бюджета на община Добричка за настоящата година ще се състои днес в залата на общинската администрация.

Бюджетът е в размер на 23 240 000 лева, като над 3 400 000 лв. са преходен остатък за местни и държавни дейности.


Прогнозата за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 360 000 лв. Все по-изчерпани стават възможностите за развитие на сега съществуващата система от местни данъци и такси, които допълнително се ограничават от действащите данъчни облекчения, отбелязват от местната администрация. Приходите от местни дейности се предвижда да надхвърлят 9,1 млн. лв. Държавната субсидия с остатъка от 2019 г. е над 12 млн. лв. За капиталови разходи се предвижда да бъдат заделени 2 014 000 лв., а за зимно поддържане и снегопочистване – 454 100 лв.


През 2020 г. Община Добричка ще реализира 7 проекта на стойност около 5,5 млн. лв., финансирани със средства от Европейския съюз. Общественото обсъждане на финансовата рамка в понеделник започва от 10 часа с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от администрацията; от 13 часа – с граждани, НПО, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината и с директори на училища, детски градини и читалищни секретари от 14.30 часа.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+