Подменят с енергоефективно част от уличното осветление на Добрич

Подменят с енергоефективно част от уличното осветление на Добрич

Част от системата за улично осветление на Добрич ще бъде подменена с енергоефективна по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 


Съгласно насоките за кандидатстване и максималната допустима стойност на всяко проектно предложение става ясно, че може да се обнови само част от системата за улично осветление в града. Затова кметът на община Добрич Йордан Йорданов предлага обхватa на проекта, в който ще бъде подменено съществуващото улично осветление с енергоефективно такова да бъде следният:


Бул. „25-ти септември“  - в участъка от бул. „Добруджа“ до Сердика


Бул. „Добруджа“ – в участъка от  бензиностанция Шел до кръгово кръстовище между път II- 97 и път II-27 (Балчишко кръгово)


Бул. „Русия“ – от бул. „25 Септември“ до Регионалната служба „Пожарна и аварийна безопасност


Ул. Батовска – от бул. „25 Септември“ до ул. „Любен Станчев“


В докладната записка се посочва още, че изброените булеварди са определени като градски артерии, съгласно извършената светлотехническа категоризация на уличната мрежа на Добрич, в съответствие с  БДС 5504-82 „Осветление на улици и пешеходни зони“ и Европейските норми. 


На предстоящото редовно заседание, което ще се проведе на 28 януари, Общинският съвет на Добрич трябва да одобри предложеният обхват на проектното предложение.


Поканата за набиране на проектни предложения за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. е обявена от Министерството на енергетиката на 18 ноември, 2019 година.


В тази връзка от община град Добрич подготвят проектно предложение до размера на максималната допустима стойност -  600 000 евро, която е 100% безвъзмездна финансова помощ. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+