Капиталова програма на стойност 55 млн. лева разписа община Добрич за 2020 година

Капиталова програма на стойност 55 млн. лева разписа община Добрич за 2020 година
Програмата за капиталовите разходи на община град Добрич за 2020 г. е в размер на 55 940 848 лева. Проектът на общинското ръководство ще бъде разгледан от съветниците на редовно заседание.

От заложения бюджет собствените общински средства са 3 641 611 лева. 2 963 116 са предвидени за строително-монтажни работи на Клетка 2 в Регионалното депо в Стожер. 135 926 лв. са заделени за закупуване на компютърна техника и обзавеждане на кабинет в ОУ "Христо Ботев" (9 000), за покупка на мултимедия в "Хан Аспарух" (2 000), както и за основен ремонт на физкултурен салон на ПМГ "Иван Вазов" (124 926). 


За Дирекция "Хуманитарни дейности" средствата са 353 268 лева.  За 15 000 лв. ще бъде закупена компютърна техника за общинската администрация, а за 12 643 лева програмни продукти. 11 462 са предвидени за Регионалната библиотека "Дора Габе", а 9 800 за Регионалния исторически музей. 


В собствените общински средства влизат още за закупуване на валяк за Общинското предприятие "Комуналстрой” (12 000), упражняване на строителен и авторски надзор за жилищен блок "Добрич" (8 000), упражняване на строителен и авторски надзор за обект: Изграждане на битова канализация в кв. “Рилци” - I-ви етап (60 000). 


8 996 са средствата за програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (средства от местното население - преходен), за 6 000 лева ще бъде закупена компютърна техника за "Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни". 45 400 са заделени за основен ремонт на водоплътен тротоар и хидроизолация на стени и под в приземни помещения  на  ЕГ "Гео Милев".


Делегираните от държавния бюджет разходи са на стойност 636 100 лева, плюс преходен остатък от 2019 г. в размер на 263 114 лева.  Сред дейностите предвидени със средствата са закупуване на земя за разширение на Гробищния парк, изграждане на ограда и алеи; за направата на детска площадка в района между улиците "Боряна" и "Трапезица"; преасфалтиране на ул. "Момин проход" в участъка от ул. "Александър Батенберг" до ул. "Владая"; осигуряване на парково осветление и бариера в Центъра за защита на природата и животните; реконструкция на улична канализация по ул. "Брацигово", до р. Добричка; автоматична станция за контрол на атмосферния въздух; изработване на план за улична регулация за "Гаази баба"; изготвяне на технически инвестиционен проект за „Парк на миниатюрите „Малката Добруджа“; изработване на инвестиционен проект за "Централен пазар"; строително-монтажни работи по оградите на Детските градини №7 и №26. 


В Капиталовата програма са разписани и средствата от краткосрочен дълг на Община Добрич, които са предвидени за финансиране строително-монтажни работи на жилищен блок „Добрич“ и изграждане на детска площадка по ул. „Екзарх Антим I“.


От изтегления дългосрочен дълг остава за реализацията на обект „Основен ремонт покрив и отводнителна система на ДГ №18 „Дора Габе“.


Включени са и проектите, по които ще се извършват капиталови разходи през 2020 година със средства, привлечени от община Добрич по различни програми: интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I (преходен); енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич (преходен); подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич, (преходен); реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич  (преходен); реконструкция и благоустрояване на градска среда в град Добрич (преходен); развитие на Общинския информационен център в Добрич.


Проектът на общинското ръководство ще бъде разгледан от съветниците на редовно заседание, което ще се проведе на 28 януари.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+