Кремация ще бъде новата услуга на Общинското предприятие „Обреден дом“

Кремация ще бъде новата услуга на Общинското предприятие „Обреден дом“
Общинското предприятие “Обреден дом” в Добрич ще започне да предлага кремация в направление „Траурни обреди“.

Това става ясно от внесена докладна записка от кмета Йордан Йорданов за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добрич.


Идеята за въвеждане на кремация е породена след сериозен интерес от гражданите, ползващи услугите на общинското предприятие. Общата стойност на услугата ще бъде 450 лева с ДДС. Тя ще се предоставя на гражданите на доставна цена, съгласно сключен с външен изпълнител договор.


Включените дейности в цента ще са транспорт на покойника от Гробищния парк до крематориум във Варна, извършване на кремацията, предоставяне на близките „урна – капсула“, връщане на урната с праха на покойника в Гробищния парк в Добрич.


В докладната записка се посочва още, че е необходимо да бъде променено наименованието на услугата „Урнополагане“ на „Полагане на урна/тленни останки“, без да се изменя цената на услугата. Причината е, че за двете услуги се предвижда извършване на едни и същи дейности и е целесъобразно те да бъдат обединени в една с комплексно наименование.


Общинският съвет ще разгледа докладната записка за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добрич на редовното си заседание, което ще се проведе на 28 януари. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+