Увеличават общинската администрация в Добрич

Увеличават общинската администрация в Добрич
Общата численост на персонала на общинската администрация да бъде увеличена с 5 щатни бройки и от 155 да стане 160 предлага кметът на Добрич Йордан Йорданов.

Новите попълнения ще бъдат разпределени в Дирекция „Инфраструктура и околна среда“ за обезпечаване контролната дейност по изпълнение на обекти, залегнали в строителната програма на общината за планов период 2019-2023 г.; Дирекция „Бюджет и финанси“ за счетоводно обслужване на детските градини, преминали на делегиран бюджет от м.г.; Дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки", отдел "Икономическо развитие и европейски фондове" за поддържане на модул „Профил на купувача“ в съответните информационни системи; Дирекция "Административно-правно, информационно и техническо обслужване", Отдел "Център за услуги и информация" за административно обслужване на гражданите по услугите предоставяни от дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"; Дирекция „Общинска собственост“ за провеждане на процедури по отчуждаване на имоти в полза на общината.


В докладната записка се посочва, че административният капацитет в направленията не е достатъчен, тъй като е увеличен обема на работните задължения или нововъзникнали такива, водещи до липсата на оптимална организация и постигане в максимална степен на поставените цели в звената. 


Общинския съвет на  Добрич ще разгледа предложението на Йорданов за общата численост и структурата на общинската администрация на редовно заседание на 28 януари. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+