Забранен е груповият лов на диво прасе на територията на сдружение „Хан Телериг 2010“ заради нарушение на мерките за биосигурност

Забранен е груповият лов на диво прасе на територията на сдружение „Хан Телериг 2010“ заради нарушение на мерките за биосигурност
Заради нарушение на мерките за биосигурност във връзка с болестта Африканска чума по свинете със заповед е забранен груповият лов на диво прасе на територията на сдружение „Хан Телериг 2010“ в община Крушари.

Днес се проведе редовно заседание на Областна епизоотична комисия, председателствано от областния управител Красимир Кирилов. Участие в работата взеха и заместник областните управители Кр. Николов и Ж. Желязков. След като откри заседанието, областният управител Кр. Кирилов предостави думата на секретаря на Комисията и директор на ОДБХ Добрич д-р Анелия Андонова, която представи накратко новостите в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, която бе обнародвана в Държавен вестник и влезе в сила от 17 януари т.г. Д-р Андонова обърна внимание, че в документа се посочват изискванията за всички видове селскостопански животни, пасища и сроковете за изпълнение на съответните ветеринарномедицински изисквания, като отбеляза, че само за промишлените обекти и фамилните ферми срокът за привеждане в ред на обектите, съгласно изискванията, е удължен до края на 2020 г.


Областният управител обърна внимание, че частните стопани ще могат да отглеждат до три прасета само за лична консумация. Секретарят на Комисията допълни, че това на територията на област Добрич ще може да се прави от септември, стига да няма промяна в епизоотичната обстановка в страната и областта. Тя припомни още, че стопаните, получили подкрепа от държавата за ликвидиране на животните в личните си стопанства са попълни и декларации, с които гарантират, че до края на месец август т.г. няма да отглеждат прасета. „Зареждането трябва да се извършва от регистрирани животновъдни обекти, като животните трябва да имат ушна марка и да се прави регистрация в ОДБХ от всеки“ – каза още д-р Андонова. Тя съобщи, че от последния ловен излет има само една положителна проба при диво прасе – на територията на с. Батово.


Заместник-директорът на ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево Димитър Иванов съобщи, че със заповед на директора на стопанството е забранен груповия лов на територията на ловно сдружение „Хан Телериг 2010“ в община Крушари. До забраната се е стигнало след като ловците не са спазили мерките за биозащита, липсвали са им материали за дезинфекция и са проявили грубо отношение към представителите на институциите – Горското стопанство и ОДБХ, упражняващи контрол по спазване на изискванията за неразпространение на болестта Африканска чума по свинете


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+