След близо двучасови дебати за спорта приеха бюджета на община Добрич

След близо двучасови дебати за спорта приеха бюджета на община Добрич
Бюджетът на община Добрич за 2020 година беше приет след близо двучасови дебати на редовно заседание на Общинския съвет днес.

Бюджетът беше представен от кмета Йордан Йорданов. Рамката  за 2020 година предвижда той да бъде 76 391 723 лева. С него може да се запознаете на сайта на община Добрич. 


Граждани и общински съветници обсъдиха бюджета за 2020 на Добрич


Постоянната комисия "Спорт и младежки дейности" предложи да бъде увеличена със 150 000 лева заложената в бюджета субсидия за спортните клубове и от 850 000 да стане  1 000 000 лева. 


Повод за дебата беше кой ще бъде приходоизточникът на сумата от 150 000 лева, които бяха предложени за увеличение на субсидията за спортни клубове. Повдигната беше и темата за начина на разпределение на средствата за клубовете, заложени в рамката на бюджета за спорт. 


Общинският съветник Иво Пенчев заяви, че ще подкрепи предложението на ПК "Спорт и младежки дейности" и подчерта: 


“Нека не изземваме парите и възможността на индивидуалните спортове, от които имаме повод за гордост като град, и да даваме огромна част от бюджета само за конкретни няколко спорта и те да нямат резултати. Социалният ефект от това почти клони към нула”


Иво Пенчев определи предложението на комисията като адекватно и допълни:


“Прави ми впечатление, че парите в звено “Синя Зона” не са увеличени драстично. Ако се увеличи обхватът на Синята зона, ние бихме увеличили и средствата  в бюджета. Можем да кажем, че това е един приходоизточник за спорт”


Според общинския съветник по този начин гражданите няма да се чувстват ощетени като паркират, а ще знаят, че средствата от Синята зона отиват за спорт.


Кметът Йордан Йорданов отговори, че средствата, заложени в бюджета от Синята зона са калкулирани по настоящия й обхват.  По думите му след обстоен анализ може да бъде направена актуализация на бюджета. 


По темата за спорта той заяви, че по-добър вариант е плавно увеличение на средствата, отколкото рязкото покачване на 1 милион лева. 


“2016 средствата за спорт са били 650 000 лева, а през 2020 вече са 850 000 лв. Всеки би желал да даде 1 милион за града си, аз също, но това са възможностите на бюджета. Няма откъде да дойдат тези средства в момента”, каза Йорданов. 


Градоначалникът посочи още, че в сумата от 850 000 лева не са включени допълнителните разходи, свързани с Общинското предприятие “Спортни имоти”.  Сред тези разходки са за треньори, поддръжка на базите, ток и отопление.


“Мога да ви уверя, че тези разходи надхвърлят 150 000 лева. Сумарно сумата отива над милион. Затова предлагаме чисти средства, които могат да подпомогнат клубовете в рамките на 850 хиляди лева”, уточни още кметът. 


Общинският съветник Герман Германов посочи, че е съгласен с твърдението на Иво Пенчев относно разпределението на средствата за спортните клубове. Той коментира и Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения. В нея са разписани критериите за подпомагане на дейността, сред които са и постигнати резултати. 


“Един вид спорт, който получава голяма част от финансирането,  не би трябвало да получава и един лев. В тази наредба говорим за  финансиране спрямо постигнати резултати. За какви резултати говорим за една аматьорска лига? Всъщност аматьорска лига означава, че това е любителски спорт. Да погледнем наредбата, ако трябва да променим точкуването за спорните клубове. Да видим начина, по който съответните спортове получават финансиране. С удоволствие ще гласувам и три, и пет милиона лева само за футбола при условие, че участват на финал на Шампионска лига”, заяви Германов. 


След час и половина дебати общинските съветници гласуваха предложението на Постоянната комисия "Спорт и младежки дейности" да бъде увеличена със 150 000 лева заложената в бюджета субсидия за спортните клубове и от 850 000 да стане  1 000 000 лева. 


Предложението не беше прието. Със “за” гласуваха 13 общински съветници, с “против” 8 и с “въздържал се” 13.


Цялата докладна записка за бюджета на община Добрич за 2020 година беше приета с 30 “за”, 0 “против” и 5 “въздържал се”.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+