Кметът на Добрич ще обмени добри практики с местни и регионални власти на среща във Франция

Кметът на Добрич ще обмени добри практики с местни и регионални власти на среща във Франция
Кметът на община Добрич Йордан Йорданов участва в среща на високо равнище във Франция, съобщават от местната администрация.

Тя се провежда днес и утре във френската столица Париж, организирана от Европейската комисия в инициативата „Споразумение на кметовете“. В рамките на форума представителите на местните и регионални власти ще обменят добри практики и ще работят заедно за изграждане на стабилни и сигурни градове. 


През втория ден кметът Йордан Йорданов ще участва в среща на местните власти за устойчиви градове и региони.


„Споразумението на кметовете“ е инициатива, в която местните и регионални власти се ангажират доброволно с постигането и надхвърлянето до 2020 г. на определената от Европейския съюз (ЕС) цел за намаляване на емисиите на CO2 с 20 %. Неотдавна ЕС пое нов ангажимент, а именно да намали емисиите на CO2 с 40 % до 2030 г. Рамката на политиката на ЕС за 2030 г. също определя като цел на ЕС постигането на поне 27-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление и поне 27 % допълнителни икономии на енергия до 2030 г. Община Добрич е една от първите български общини, която се присъдени към европейската инициатива през 2008 година и активно работи за постигане на нейните цели.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+