Кметът на Добрич подписва договора за реконструкция на пешеходната зона

На 16 юли в 10.30 часа на официална церемония в пресцентъра на Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството кметът на Добрич Детелина Николова ще подпише договора за ремонт на пешеходната зона. Средствата в размер на 5 милиона лева се осигуряват безвъзмездно от Оперативна програма „Регионално развитие” в рамките на проект на Община Добрич „Реконструкция на бул. „25-ти Септември” – пешеходна зона”.
Проектът на стойност 5 013386 лева предвижда мащабна реконструкция на пешеходната зона от площад „Тракийски” до градски парк „Свети Георги”. Община Добрич ще съфинансира проекта с 252 000 лева. Пешеходната зона или така наречените „жълти плочи” не са ремонтирани от времето на тяхното изграждане през 80 – те години.
За цялата зона Община Добрич със собствен ресурс планира и изгради подмяната на ВиК съоръженията.
Ремонтните дейности по мащабния проект ще се реализират в три зони включително и част от улица “Константин Стоилов” с прилежащи междублокови пространства и паркинги.
Първата обхваща територията от площад „Тракийски” и бул „Добруджа” до площад Свобода и АЕМО „Старият Добрич”. Втората зона, която ще се обновява, включва площта от хотел „Добруджа” до хотел „България”, а третата предвижда частта от площад „Свобода” до бул „3–ти март” и градски парк „Свети Георги”. Цялата площ, която ще бъде ремонтирана и благоустроена, е 40,7 дка. Ще се извърши реконструкция на над 29 000 квадратни метра пешеходна настилка. Ще се създадат зелени площи и ще се засадят декоративни дървесни видове и храсти, като общо подобрената паркова среда и озеленени площи са в размер на 11 200 квадратни метра.

Върху цялата територия ще се изградят 4 броя детски площадки с монтирани детски съоръжения включително за деца с увреждания. Проектът предвижда още рампи за хора с увреждания, както и монтиране на 89 енергоспестяващи осветителни тела, 76 броя пейки, 14 броя перголи, 865 метра градински бордюри.
Върху цялата зона ще бъде обособено 569 метра велотрасе и ще се монтират велостойки за велопаркинги. Целта на Община Добрич с този проект е да подобри жизнената среда, социалния комфорт, достъпа на хора в неравностойно положение и да се повиши конкурентоспособността на Добрич.
С тази инвестиция Община Добрич ще осигури както по–добър климат за бизнес, търговия, комуникации и достъп до институциите в централна градска част, така и по – добри условия за свободно време и туризъм.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+