КПКОНПИ глоби кмета на Тервел заради конфликт на интереси

КПКОНПИ глоби кмета на Тервел заради конфликт на интереси
Четири глоби от по 5 000 лева налага Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на кмета на Община Тервел и бивш председател на ОбС Симеон Симеонов заради установен конфликт на интереси през мандат 2015 – 2019.

За изминалия мандат Симеонов е бил председател на Общинския съвет. В четири заседания на ОбС през 2019 г. /31.01.; 28.02.; 25.04.; 16.07./ на гласуване, е било подложено предложение на МК „За нов Тервел“ за включване в дневния ред на точка за откриване на процедура за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на съвета и за избор на нов председател. 


Предложенията не са били приети, като в гласуването на всяко от четирите заседания, с глас „против“, е взел участие и самият Симеон Симеонов. С това е нарушил забраната на чл. 56 от ЗПКОНПИ, според който лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес, в случая свой личен. 


С решение на КПКОНПИ са наложени четири отделни глоби от по 5000 лева, общо 20 000 лв. Решението още не влязло в сила.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+