Увеличена натовареност отчита Административният съд в Добрич през миналата година

Увеличена натовареност отчита Административният съд в Добрич през миналата година

Значително е била увеличена натовареността на Административния съд в Добрич през 2019-а, образувани са най-много дела в сравнение с предходните години. Това съобщи Красимира Иванова, административен ръководител – председател на Административния съд в Добрич на пресконференция с председателя на ВАС Георги Чолаков.


Броят на образуваните дела е 786. Спрямо предходните години са приключили и най-много такива -  789. Натовареността е била 15,38%.


Красимира Иванова коментира, че причина за това е променената подсъдност. Към всички административни съдилища са преминали делата по Закона  за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От значение е било и това, че  са преминали делата по жалби срещу данъчно-ревизионни актове.


“Това се отрази и в края на годината отчетохме повишена подсъдност. През цялата година работихме в състав от петима съдии. Приключихме годината отново с отличен резултат. Няма нито един административен акт, постановен извън едномесечния срок”, каза Красимира Иванова.


Председателят на ВАС Георги Чолаков подчерта, че 2019 година е била изключително важна за административното правораздаване заради влязлото в сила изменение в АПК и много материални закони.


„Още от октомври влезе в сила промяната в ДОПК. Това беше една промяна, която преосмисли самата идея на административнопроцесуалния кодекс. Досега  подсъдността беше свързана с органа, издал административния акт. Както знаете това се преобърна  и водещ е жалбоподателят, местоживеенето и седалището на фирмата, която води делата“, уточни той.


Председателят на ВАС посочи, че това е довело до равномерно натоварване на всички Административни съдилища в България и съответно разтоварване на Върховния административен съд.


„Всички резултати, които отчита в момента Административният съд в Добрич, с толкова висока натовареност, са в резултат на това, че делата на гражданите на Добрич се гледат в Добрич. Преди търговците и фирмите, които оспорваха ревизионни актове, трябваше да ходят на първа инстанция до Варна. Това вече е история“, каза още Георги Чолаков.


В заклчение Георги Чолаков заяви, че Административният съд трябвада го има, защото той е единствената защита на гражданите против всякакви действия и бездействия на администрацията.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+