Допълнително обучават ученици от уязвимите групи в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ по образователни проекти

Допълнително обучават ученици от уязвимите групи в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ по образователни проекти

От началото на учебната година в  Основното училище „Н. Й. Вапцаров“ работят по проект “Подкрепа за успех”, чрез който са сформирани учебни групи по Български език и литература за четвърти и седми клас, по Английски език за шести клас и по Математика за първи, втори, четвърти и седми клас. Проектът е за подкрепа на деца със затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Всяка от групите в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ се посещава от пет ученици. 


Друг проект, по който училището работи от началото на 2020-а година, е “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. По него се обучават пет деца от подготвителната група, които не владеят добре български език с цел социално приобщаване. Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. 


“По принцип цялата група от подготвителния клас не владее добре български език, но тези пет деца са крайно нуждаещи се, защото те не могат да комуникират”, каза директорът на Основното училище „Н. Й. Вапцаров“ Тошко Керанов. 


Ученици от учебното заведение с потенциал в дигиталните умения имат възможност за допълнително обучение чрез проект “Образование за утрешния ден”. В ОУ „Н. Й. Вапцаров“ има сформирани две групи с ученици от начален и среден етап. Целта е те да усъвършенстват своите компютърни знания. Групата на началния етап носи името “Приятели с компютъра в трети клас” и се посещава от 15 ученици. В средния етап групата се казва “Компютърът - моят помощник”. В нея също са обхванати 15 ученици от пети и шести клас. 


Ученици от пети, шести и седми клас разглеждат различните професии и предимствата им по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Обучението се води от лектори към Центъра за кариерно ориентиране в Добрич.


Тошко Керанов коментира още, че във връзка с Наредбата за приобщаващото образование на Министерството на образованието са сформирани групи по Занимателна математика за четвърти клас с 10 ученици; Млад техник за втори клас с 10 ученици; Занимателна история за шести клас с 12 ученици; Занимателна биология за пети клас с 11 ученици; Хандбал за трети - пети клас с 12 ученици и Хандбал шести - седми клас с 12 ученици.


“Интересно е, че нашият хандбален отбор от трети-четвърти клас е включен в зоналните първенства. Включихме тези деца, защото са перспективни. Не сме най-добрите, но имаме потенциал”, каза директорът. 


Керанов посочи, че по проектите са обхванати всички ученици.


“Няма необхванати деца. Това е добре за нашето сегрегирано училище. За никого не е тайна, че ние обучаваме 100% ромчета”, каза в заключение той. 


За учениците в Основното училище „Н. Й. Вапцаров“ се организират образователни прояви за различните празници. През април месец ще посетят Каварна, за да проведат състезние  “Бързи,смели, сръчни” със СУ “Стефан Караджа” в крайморския град. Такова се състоя през октомври месец в добричкото учебно заведение с учениците от Каварна. 


С настроение, игри и награди премина състезанието “Бързи,смели, сръчни” в ОУ „Н. Й. Вапцаров“


Състезанието се провежда във връзка с приобщаващото образование. Целта е да бъдат организирани дейности за стимулиране, развитие и изява на интересите и способностите на децата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+