Школа за художествени занаяти желае да разкрие дърворезбар в “Стария Добрич”

Школа за художествени занаяти желае да разкрие дърворезбар в “Стария Добрич”
Школа за художествени занаяти желае да разкрие в "Стария Добрич" дърворезбарят Койчо Колев.

Това стана ясно при обсъждане на две докладни записки за търг с тайно наддаване за наем на имоти, публична общинска собственост в Архитектурно-етнографския музей.  


Желанието на дърворезбаря е да вземе на концесия помещението на затворената от шест месеца аптека, където да открие школа с различни художествени занаяти като дърворезба, керамика, обработка на ножове и пирография. Идеята му е през топлите месеци да се организират открити занаятчийски работилници в другия общински имот - експозиционна зала за занаяти (навес).  


За отдаване под наем на двата имота в община Добрич е заявил интерес и Богомил Господинов, управител на Фондацията “Мирен свят”. Основната цел на организацията е да обръща внимание на добронамереното общуване при подрастващите. Фондацията работи с ученици от Средното училище "Св. св. Кирил и Методий" и Частното езиково училище "Леонардо да Винчи" в Добрич. 


По време на сесия Богомил Господинов сподели, че ще оттегли подаденото си заявление за наемане на общинските имоти. Основният му мотив е желанието да бъде създадена школата с различни художествени занаяти, за която разбра по време на заседанието. Директорът на Фондацията “Мирен свят” изрази желание за бъдещо партньорство  Койчо Колев.


Дискусия предизвика желанието на дърворезбаря да вземе имотите в “Стария Добрич” на концесия, защото в докладните записки беше посочено, че те се отдават под наем. По темата общинският съветник Галин Господинов изрази мнение.Той припомни за решение на ОбС от 2000 година - помещенията в  Архитектурно-етнографския музей да се отдават на концесия. Той уточни, че липсата на концесионери е породило отдаването под наем на общинските имоти. 


“Има ли желаещи концесионери, ние сме длъжни да поддържаме тази политика. Концесията дава възможност за поддържа на имота в дългосрочен план”, категоричен беше Господинов.


Вносителят Йордан Йорданов оттегли двете докладни записки за търг с тайно наддаване за наем на имоти, публична общинска собственост в Архитектурно-етнографския музей. Идеята е текстът на внесените предложения да бъде променен и да се посочи, че двата имота в “Стария Добрич” ще бъдат отдадени на концесия, а не под наем.


В заключение общинските съветници коментираха, че желание за имотите могат да изявят и други концесионери, което ще доведе до благоприятна конкурентна позиция. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+