Домашният социален патронаж и Обществената трапезария в Генерал Тошево продължават да работят

Домашният социален патронаж и Обществената трапезария в Генерал Тошево продължават да работят
Домашният социален патронаж и Обществената трапезария в добруджанския град продължават своята дейност, но при спазване на строга лична хигиена от служителите, превантивни дезинфекционни мерки и цялостен контрол по процеса на приготвяне на храната.

Около 250 човека се ползват от услугата Домашен социален патронаж, а 120 социално-слаби жители се хранят безплатно чрез „Обществена трапезария“ в община Генерал Тошево. Въпреки обявеното на 13 март извънредно положение, местната администрация счита за напълно нормално да продължи да предоставя двете услуги, но при спазване на строга лична хигиена от служителите, превантивни дезинфекционни мерки и цялостен контрол по процеса на приготвяне на храната.


Община Генерал Тошево апелира всички, които имат възрастни родители/близки в община Генерал Тошево, които не са ползватели на горепосочените услуги, предвид възрастта и хроничните заболявания, да им помогнат, като им осигурят основни хранителни продукти и лекарства без да се налага те да излизат от своите домове. По този начин ще се минимизира рискът за тяхното здраве.


Създадена е организация кметовете и кметските наместници да съдействат в случаи, когато възрастни хора нямат близки. При необходимост общински служители ще помогнат за закупуване на продукти от първа необходимост.


Заедно с отговорните държавни институции местната власт ще координира действията си при регистриране на граждани, които скоро са били в други страни с цел избягване възможна зараза.


Община Генерал Тошево продължава да работи при стриктно спазване на препоръките за хигиена и противоепидемични мерки на публични места.


Ако прецените, че имате полезна за ситуацията информация, в т.ч. за граждани, върнали се от чужбина или такива, които се нуждаят от храна/лекарства, можете да сигнализирате на ел. поща на Общината , фейсбукстраницата, или на номер 05731/22-83.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+