Центровете за обслужване на Енерго-Про с намалено работно време

Центровете за обслужване на Енерго-Про с намалено работно време
Всички центрове за обслужване на Енерго-Про работят с намалено работно време от 8 до 14 часа. Обедната почивка за дезинфекция е от 12 до 12.30 ч.

Посещението в клиентските центрове става при нова организация, като в помещението се допускат само толкова клиенти, колкото са работещите гишета, а останалите следва да изчакват своя ред извън клиентския център.


Енерго-Про предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.


Има редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия – по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане, по интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg. Ако клиент има затруднение да погаси дължимата сума за електроенергия, компанията предлага варианти за разсрочване според индивидуалния случай.


За осигуряване непрекъснато електрозахранване на своите клиенти са преустанови всички планови прекъсвания по мрежата до 29 март включително, като ще се извършват само аварийни такива за отстраняване на възникнали повреди.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+