Над 50 ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в Добрич нямат компютри, медиатор помага за обучението им

Над 50 ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в Добрич нямат компютри, медиатор помага за обучението им
Чрез различни методи училището успява да се справи с обучението

66 ученици от Основното училище „Н. Й. Вапцаров“ в Добрич нямат комуникационни устройства у дома, чрез които в момента се извършва онлайн обучение заради обявеното извънредно положение в страната. Въпреки това учебното заведение успява да се справи с наложения метод на образование. Медиатор доставя до адрес на учениците без компютър или телефон учебния материал, който предварително е подготвен от преподавателя по съответния предмет.  Такъв медиатор е бил назначен в учебното заведение по проект „Подкрепа за успех“. Благодарение на него учениците без комуникационни устройства успяват да не прекъснат своето обучение като получават материала на хартиен носител.


С останалата част от учениците обучението става онлайн чрез различни методи за комуникация, а с някои това се осъществява по телефона. Всички преподаватели разполагат с компютри. 


„Една част от учениците имат смартфони, много малка част имат компютри, а 66 ученици от ромски произход нямат никакви устройства. Медиаторът е от много голяма полза. Дистанционното и електронно обучение се осъществяват комбинирано – чрез фейсбук, приложения за комуникация, по телефона и на хартиен носител. От страна на учениците се наблюдава сравнително добра посещаемост по време на онлайн обучението“, коментира директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ Тошко Керанов. 


За началния курс е изготвен график с пет или шест учебни часа дневно по 20 мин. с 10 мин. междучасие. За средния етап учебните часовете са пет по 30 мин. Осигурена е и 20-минутна почивка. Преподавателите информират директора на учебното заведение за извършената работа чрез доклад, който се изпраща до Регионалното управление на образованието. 


Директорът съобщи, че е изпратил писмо до дарителска кампания за подпомагане на ученици с комуникационни устройства, необходими за онлайн обучението по време на извънредната ситуация. Очаква отговор. 


В заключение Тошко Керанов посочи, че преподавателите непрестанно припомнят на учениците за спазване на лична хигиена и препоръките на специалистите за ограничаване разпространението на коронавирус. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+