РЗОК – Добрич обяви телефони за консултации и отговори на въпроси от граждани

РЗОК – Добрич обяви телефони за консултации и отговори на въпроси от граждани
Районната здравноосигурителна каса обяви телефонии линии за консултации и отговори на въпроси от граждани, включително по здравословни проблеми, жалби, оплаквания и административни процедури, във връзка с епидемичната обстановка в страната.

Всички жители на област Добрич в рамките на работния ден от 9.00 часа до 17.30 часа могат да получат информация на следните телефони в РЗОК - Добрич:


058/ 654 500 – въпроси и информация, свързани с достъпа  на лица до медицинска помощ и аптеки. 


058/ 654 540; 058/ 654 541 – за въпроси, свързвани с обслужване в аптеки


058/ 654 520; 058/ 654 521 – за въпроси, свързани с извънболнична помощ


058/ 654 531; 058/654 534 – за въпроси, свързани с болнична помощ


058/ 654 551; 058/654 550 – денонощно, охрана


058/654 555 – факс


e-mail – dobrich@nhif.bg


Въпроси, отнасящи се до противоепидемичните мерки на територията на областта, трябва да се отнасят до Регионалната здравна иснекция, съобщават още от РЗОК - Добрич. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+