Съоръжения за футбол и тенис на корт ще бъдат изградени в Балчик по проект

Съоръжения за футбол и тенис на корт ще бъдат изградени в Балчик по проект
Първите договори на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ вече са факт, съобщават от Областния информационен център в Добрич.

Общините Шабла и Балчик са подписали два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Безвъзмездното финансиране е 100% и срокът на изпълнение на проектните дейности е 18 месеца.


Одобрен е проект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик“ на обща стойност в размер на 390 023,80 лв. За развиване на масовия спорт и учебно-тренировъчната дейност, свързани с физическа и психическа подготовка на младите хора се предвижда да бъде изградена спортна инфраструктура в кв. „Балик“,  включваща игрища и съоръжения за футбол и тенис на корт. За привличане на интереса на младите хора към рибарството ще бъде изградена алея, на която ще бъдат монтирани фотопана, изобразяващи различни аспекти от начина на рибарския живот, връзката на рибарите с природата и морето, и свободата на професията „Рибар“.


В новоизградената зона е планирано да се проведат спортни състезателни игри на открито под наслов „Спорт и риболов“, в които ще вземат участие рибарите от района на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, техните семейства и жители на община Балчик.  


Както вече съобщиха от местната администрация в Шабла , в рибарското селище Кария в крайморския град ще бъде изграден морски клуб. Целта е да привлече младите хора към рибарството, ще подобри условията за живот в рибарската общност и ще популяризира и съхранени морското дело и рибарство, специфично за региона. Проектът „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” е на стойност 315 837,10 лв., и включва изграждане и оборудване на морския клуб, осигуряване на помещение за съхранение на инвентар и риболовни принадлежности, монтаж на две лебедки, изграждане на спомагателна рампа за спускане и прибиране на лодки в морето, както и гараж за лодките. 


В сградата ще бъде обособена учебна зала за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия. Младите хора от региона ще получат необходимата теоретична подготовка за последваща тренировъчно-състезателна дейност. Ще се провокира интереса и желанието им да се занимават и развиват в сферата на рибарството, като по този начин ще се подпомогне развитието на сектора и ще се съхранят професионалните традиции, присъщи за отрасъла.


И двата проекта са в съответствие с основната цел на мярката от Стратегията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, а именно да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие, чрез инвестиции в подобряване средата на живот.


Заглавната снимка е илюстративна


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+