Със запазен час ще се подават документите по Лозаро-винарската програма

Със запазен час ще се подават документите по Лозаро-винарската програма
С предварително запазени часове ще се прави приемът по мерки „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г., съобщават от ДФ „Земеделие“.

Изискуемите документи по двете мерки ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. Часовете за прием ще се записват на следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19 на територията на Република България.


Срокът за подаване на документи по мярка „Популяризиране в трети държави“ е до 31 март 2020 г., а по мярка „Инвестиции в предприятия“ до 10 април 2020 г. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ кандидатите могат да намерят списъци с често допускани грешки и образци на документите по двете мерки.


Бенефицентите по мярка „Популяризиране в трети държави“  ще могат да получат до 60 % европейско финансиране за промоции на вино на пазарите извън ЕС. От по-високия размер на европейско финансиране ще могат да се възползват всички кандидати, чиито проектни предложения са подадени и одобрени в срок от 12 месеца, считано от трети февруари.


От своя страна кандидатите по мярка „Инвестиции в предприятия“ освен за закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, ще могат да кандидатстват и за строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+