Над 500 безработни в област Добрич са постъпили на работа през февруари

Над 500 безработни в област Добрич са постъпили на работа през февруари
На работа през февруари 2020 г. в област Добрич са постъпили 502 безработни лица. 98% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар.

През месеца в трудова заетост са устроени 84 младежи на възраст до 29 години, както и 56 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


През февруари 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 542 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 420 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (258), селско стопанство (79), строителство (32), държавното управление (29). По програми за заетост, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 27 работни места.


Равнището на безработица в Добричка област през февруари 2020 г. е 6,8%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5437, със 185 лица по-малко спрямо предходния месец. Спрямо февруари 2019 г. броят на безработните се е увеличил с 99 лица, а равнището на безработица е с 0,1 процентни пункта по-високо.


В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 1823, със 78 по-малко спрямо предходния месец и с 199 по-малко от същия месец предходната година. Равнището на безработица в града е 4,1% при 5,5% за февруари 2019 г., с 1,4 процентни пункта по-ниско


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+