Към Фонда за гарантиране на вземанията да се обърнат служителите на обявеното в несъстоятелност дружеството „Евроманган“

Към Фонда за гарантиране на вземанията да се обърнат служителите на обявеното в несъстоятелност дружеството „Евроманган“

Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност дружеството „Евроманган“, с. Църква, община Балчик, с начална дата 26 юли 2016г. и откри производство по несъстоятелност на дружеството. 


Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност „Евроманган“ ЕАД


Във връзка с това от Дирекцията "Инспекция по труда" в Добрич съобщават, че служителите, имащи начислени и неизплатени трудови възнаграждения, следва да се обърнат към Фонда за гарантиране на вземанията.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+