От утре социалните заведения в Добрич ще работят дистанционно

От утре социалните заведения в Добрич ще работят дистанционно
Ръководството и екипите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания и Дневния център за деца с увреждания работят при оптимизиран процес, произхождащ от извънредното положение.

Във връзка с оптимизиране на работния процес в режим на извънредно положение и мерките, издадени от АСП и Община град Добрич екипите преприемат алтернативен подход при осъществяване на дейностите на социалните услуги. На потребителите ще се осигурява прсихосоциална подкрепа, консултации и непрекъсната информация дистанционно чрез средствата за масова комуникация и социалните мрежи. 


Проведени са разговори с всички потребители и техните близки, относно възможностите и желанията на всеки един от тях за включване в дистанционни дейности. Обобщеният анализ на социалните структури констатира, че голяма част от потребителите /при по - възрастните / не разполагат с необходимата техника и интернет връзка. Това са основно лица от ЦСРИ. С тях се осъществява телефонен контакт. За лицата, които имат интернет са създадени отделни групи в месинджър за поддържане на постоянна връзка. Директорът и екипите на ЦСРИ, ДЦПЛУ и ДЦДУ ежедневно провеждат срещи под формата на конферентни връзки за променящата се динамична ситуация. Разработени са програми за работа на всички специалисти, след изготвяне на план-график, според нуждите на всички деца и лица. Социалните заведения са много активни в социалните мрежи и чрез страниците във фейсбук на ЦСРИ, ДЦПЛУ и ДЦДУ, ежедневно се предоставя актуална информация за всички настъпили промени по отношение на възможностите на потребителите в реалната ситуация. Ежедневно директорът консултира и оказва съдействие /дава препоръки и указания/ на екипите във връзка с текущите им задължения.


В ДЦДУ от 23 март работят дистанционно двама специалисти - арттерапевт и педагог от целодневна група, чрез месинджър групи, с цел тестване на дистанционните занимания и адаптиране на децата и техните родители към нестандартния подход. За периода до 1 април звената са на разположение за консултации, съдействие или помощ на всички лица, ползващи услугите.


От утре трите звена стартират дейностите при всички специалисти дистанционно, като е направено отново предварително проучване за готовността на всички семейства.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+