Свободни работни места в Добрич на 7 април

Свободни работни места в Добрич на 7 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник, животновъд          2


Общ работник          5


Общ работник,Без образование,Начално,Основно          2


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина - квалификация "Лекар" )          6


Лаборант, Образование - Висше / Химични продукти и  технологии (химик),Висше / Строителство ( строителен инженер / машинен инженер или инженер химик;)          1


Общ работник, Образование - Основно          1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно          1


Заварчик, Образование - Основно (Заварчик),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)          1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Основно (машинен оператор обувно производство /трашач/),Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (машинен оператор обувно производство /трашач/)          1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ )          5


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно,Начално          2


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално          5


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално,Средно          2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно          1


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Средно          1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно          2


Машинен оператор, шиене, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно,Средно / Транспортни  услуги          1


Пиколо, Образование - Средно          2


Машинист спомагателни съоръжения, Образование - Средно ( курс за професионална подготовка.)          1


Резач, метал, Образование - Средно ( правоспособност за работа със специализирана техника )          2


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Багерист),Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Багерист)          2


Масажист, Образование - Средно (масажист ),Професионален колеж / Терапия и рехабилитация,Средно / Здравни грижи ( масажист )          1


Техник, механик, Образование - Средно (Механик),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства          2


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник)          2


Маникюрист, Образование - Средно / Други неопределени специалности (МАНИКЮРИСТ),Средно (МАНИКЮРИСТ)          1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер)          2


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ ),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ )          8


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ВОДАЧ ССМ),Основно (ВОДАЧ ССМ)          1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )          1


Инструменталист, солист, Образование - Средно / Музикални и сценични изкуства (Саксофон / Кларинет),Средно          1


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно          1


Машинен оператор, шиене, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно          4


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          3


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Водач на багер)          1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Строителство (курс за професионална подготовка),Основно (курс за професионална подготовка)          1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Счетоводство и данъчно облагане          1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Професионална компетентност. Психологическа годност)          5


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Шофьор на товарен автомобил)          1


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          2


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Средно          2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно          4


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно          3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно          3


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно          3


Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно          2


Анкетьор, Образование - Средно,Висше / Чужди езици и филологии          5


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Начално,Основно          2


Общ работник, Образование - Средно,Основно          2


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Средно / Строителство (Водопроводчик)          1


Барман, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)          2


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериерка),Средно          6


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+